White Fox - Full Charge

White Fox - Full Charge

฿ 209

กลิ่นมินต์ผสมสเปียร์มินต์

Size: 15g

15g

Nicotine Level (mg/g.): 16.5

16.5

Contains Tobacco?: No

No
Vendor: GN Tobacco
Description
กลิ่นมินต์ผสมสเปียร์มินต์