Velo Ruby Berry

Velo Ruby Berry

฿ 245

*ลิมิเตด* กลิ่นสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์รูบี้เบอร์รีจากประเทศสวีเดน หอมหวาน บรรจุในถุงสีขาว ปราศจากใบยาสูบและไม่ทิ้งคราบ

Size: 14g

14g

Nicotine Level (mg/g.): 8.0

8.0

Contains Tobacco?: No

No
Vendor: BAT
Description
*ลิมิเตด* กลิ่นสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์รูบี้เบอร์รีจากประเทศสวีเดน หอมหวาน บรรจุในถุงสีขาว ปราศจากใบยาสูบและไม่ทิ้งคราบ