Siberia -80 Degrees Slim White Portion (Blue)

Siberia -80 Degrees Slim White Portion (Blue)

฿ 195

กลิ่นสเปียร์มินต์หอมสดชื่นตามด้วยกลิ่นเอกลักษณ์ของใบยาสูบ บรรจุในถุงสีขาวเรียวทำให้ออกฤทธิ์ได้นานกว่า

Size: 20g

20g

Nicotine Level (mg/g.): 24

24

Contains Tobacco?: Yes

Yes
Vendor: GN Tobacco
Description
กลิ่นสเปียร์มินต์หอมสดชื่นตามด้วยกลิ่นเอกลักษณ์ของใบยาสูบ บรรจุในถุงสีขาวเรียวทำให้ออกฤทธิ์ได้นานกว่า