Oden's No. 3 Portion

Oden's No. 3 Portion

฿ 159

กลิ่นหอมสไตล์คลาสสิคผสมกลิ่นเบอร์กาม็อต บรรจุในถุงสีชาออกกลิ่นชัดเจน

Size: 18g

18g

Nicotine Level (mg/g.): 9

9

Contains Tobacco?: Yes

Yes
Vendor: GN Tobacco
Description
กลิ่นหอมสไตล์คลาสสิคผสมกลิ่นเบอร์กาม็อต บรรจุในถุงสีชาออกกลิ่นชัดเจน