Oden's Lakrits Portion (Liquorice)

Oden's Lakrits Portion (Liquorice)

฿ 159

กลิ่นชะเอมเทศหอมกลมกล่อมที่ไม่มากจนเกินไป บรรจุในถุงสีขาวทำให้ละลายช้าและอยู่ได้นานกว่า

Size: 18g

18g

Nicotine Level (mg/g.): 9

9

Contains Tobacco?: Yes

Yes
Vendor: GN Tobacco
Description
กลิ่นชะเอมเทศหอมกลมกล่อมที่ไม่มากจนเกินไป บรรจุในถุงสีขาวทำให้ละลายช้าและอยู่ได้นานกว่า