Oden's Cold

Oden's Cold

฿ 159

กลิ่นหอมเย็นของใบมินต์สกัดธรรมชาติ บรรจุในถุงสีชามีความชื้อเป็นพิเศษทำให้ออกฤทธิ์เร็ว

Size: 18g

18g

Nicotine Level (mg/g.): 9

9

Contains Tobacco?: No

No
Vendor: GN Tobacco
Description
กลิ่นหอมเย็นของใบมินต์สกัดธรรมชาติ บรรจุในถุงสีชามีความชื้อเป็นพิเศษทำให้ออกฤทธิ์เร็ว