Klint Freeze Mint Extra Strong Slim

Klint Freeze Mint Extra Strong Slim

฿ 215

กลิ่นเมนทอลมินต์ มาในรูปแบบถุงนิโคตินขนาดเรียวเล็กใช้งานง่าย ไม่ทิ้งคราบ ปราศจากใบยาสูบ

Size: 16.8g

16.8g

Nicotine Level (mg/g.): 16

16

Contains Tobacco?: No

No
Description
กลิ่นเมนทอลมินต์ มาในรูปแบบถุงนิโคตินขนาดเรียวเล็กใช้งานง่าย ไม่ทิ้งคราบ ปราศจากใบยาสูบ