Klint Arctic Mint X-Strong

Klint Arctic Mint X-Strong

฿ 215

กลิ่นมินต์และเมนทอลที่มีกลิ่นหอมของเมนทอลโดดเด่น เหมือนตั้งแคมป์อยู่ในทวีปอาร์กติก

Size: 14g

14g

Nicotine Level (mg/g.): 20

20

Contains Tobacco?: No

No
Description
กลิ่นมินต์และเมนทอลที่มีกลิ่นหอมของเมนทอลโดดเด่น เหมือนตั้งแคมป์อยู่ในทวีปอาร์กติก