77 Raspberry

77 Raspberry

฿ 219

กลิ่นเปรี้ยวนำตามด้วยความหอมหวานของราสเบอร์รี่ รสชาติเรียบง่ายที่ใครๆ หลายคนชอบ

Size: 10g

10g

Nicotine Level (mg/g.): 20

20

Contains Tobacco?: No

No
Vendor: 77 Group
Description
กลิ่นเปรี้ยวนำตามด้วยความหอมหวานของราสเบอร์รี่ รสชาติเรียบง่ายที่ใครๆ หลายคนชอบ